Императивные языки программирования

Фортран, Алгол, Си, Модула-3, PHP, Java.

Функция факториал на Си
int fact(int n)
{ int x = 1;
  while (n > 0)
  { x = x * n;
    n = n - 1;
  }
  return x;
}